Projekty UE

Firma Voigt Promotion Sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy Voigt Promotion Sp. z o.o. w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia efektywności działania na rynku międzynarodowym. Nr. umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.01.01.02-32-101/10-00. W wyniku realizacji projektu oferta firmy została rozszerzona o następujące produkty:

  1. Wysokiej jakości nadruki na materiałach reklamowych przeznaczonych do ekspozycji wewnętrznych.
  2. Wysokiej jakości druki na materiałach reklamowych z podłożem z polipropylenu i polietylenu.
  3. Wysokiej jakości druku na materiałach reklamowych z syntetycznego papieru TYVEK
  4. Wykonywanie nadruków na materiałach reklamowych wykonanych z podłoży w różnych kolorach.
  5. Wykonywanie nadruków na materiałach transparentnych, jak pleksi, szkło, folia.

Firma Voigt Promotion Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Voigt Promotion na arenie międzynarodowej poprzez wdrożenie nowatorskiej niskoenergetycznej technologii wielkoformatowej reprodukcji cyfrowej. Nr. umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.01.01.03-32-028/12-00

W wyniku realizacji  niniejszego projektu wprowadzono do oferty grupę nowych produktów takich jak wysokojakościowe grafiki reklamowe na podłożach wrażliwych na temperaturę, a w szczególności materiałach z recyklingu.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA prowadzonego na podstawie

zapytania ofertowego nr 1/2017/RPOWZ/2.10 na

„Budowę instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp wraz z dostawą instalacji, wykonaniem przygotowawczych robót budowlanych i wykonaniem instalacji elektrycznej”.

Zamawiający VOIGT PROMOTION Sp z o.o. informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę

AZ Energy Piotr Kwasowski ,ul. Naruszewicza 10A/U1, 71-556 Szczecin.

Załącznik: Informacja o wynikach postępowania. POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/RPOWZ/2.10
NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 100 KWP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJI, WYKONANIEM PRZYGOTOWAWCZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

W związku z realizacją przez Firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp dla potrzeb firmy Voigt Promotion Sp. z o.o..”, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 100 KWP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJI, WYKONANIEM PRZYGOTOWAWCZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/RPOWZ/2.10 POBIERZ
Załącznik nr 1 – Wzór oferty POBIERZ
Załącznik nr 2 – Wzór umowy POBIERZ
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym. POBIERZ
Załącznik nr 4 –  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. POBIERZ
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót POBIERZ
Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób POBIERZ
Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na budowę. POBIERZ
Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej. POBIERZ
Załącznik nr 9 – Zakres równoważności dla nazw własnych użytych w dokumentacji projektowej. POBIERZ
Pozwolenie na budowę POBIERZ
Projekt budowlany POBIERZ
Projekt instalacji POBIERZ
Projekt wykonawczy instalacji- podstawa wyceny POBIERZ
Warunki przyłączeniowe POBIERZ