W związku z realizacją przez Firmę VOIGT PROMOTION Sp. z o.o. projektu pod nazwą Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WIELKOFORMATOWEJ WYCINARKI LASEROWEJ DO PRECYZYJNEGO WYCINANIA ELEMENTÓW Z MATERIAŁÓW NIEMETALICZNYCH WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Pełna treść zapytania ofertowego nr 1/06/RPOWZ 1.5/2022 POBIERZ