Проекты ЕС

Компания Voigt  Promotion ООО реализовала инвестиционный проект, совместно финансируемый Европейским Союзом из средств Европейского Фонда Регионального Развития в рамках Региональной Операционной Программы для Западно-Поморского воеводства с 2007 по 2013 год.

Название проекта: Модернизация производственных ресурсов фирмы Voigt Promotion ООО в целях расширения ассортимента услуг и повышения эффективности работы на международном рынке. № соглашения о финансировании №: UDA-RPZP.01.01.02-32-101/10-00. В результате реализации проекта в предлагаемый ассортимент услуг были включены следующие продукты:

 1. Высококачественная печать на рекламных материалах для интерьерных экспозиций.
 2. Высококачественная печать на рекламных материалах с полипропиленовой и полиэтиленовой основой.
 3. Высококачественная печать на рекламных материалах из синтетической бумаги TYVEK.
 4. Печать на рекламных материалах из различных цветовых основ.
 5. Печать на прозрачных материалах, таких как оргстекло, стекло, пластик, фольга.

Компания Voigt Promotion Sp. Z O.O. реализует инвестиционный проект, совместно финансируемый Европейским Союзом из средств Европейского Фонда Регионального Развития в рамках Региональной Операционной Программы для Западно-Поморского воеводства на 2007-2013 год.

Название проекта: Повышение конкурентоспособности Voigt Promotion на международном рынке благодаря внедрению инновационной низкоэнергетической технологии широкоформатного цифрового производства. Договор финансирования. № соглашения о финансировании №: UDA -RPZP.01.01.03-32-028/12-00

В результате реализации данного проекта в предлагаемый ассортимент услуг были включены следующие продукты: высококачественная рекламная графика на термочувствительной основе из переработанных материалов.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA prowadzonego na podstawie

zapytania ofertowego nr 1/2017/RPOWZ/2.10 na

„Budowę instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp wraz z dostawą instalacji, wykonaniem przygotowawczych robót budowlanych i wykonaniem instalacji elektrycznej”.

Zamawiający VOIGT PROMOTION Sp z o.o. informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę

AZ Energy Piotr Kwasowski ,ul. Naruszewicza 10A/U1, 71-556 Szczecin.

Załącznik: Informacja o wynikach postępowania. POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/RPOWZ/2.10
NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 100 KWP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJI, WYKONANIEM PRZYGOTOWAWCZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

W związku z realizacją przez Firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp dla potrzeb firmy Voigt Promotion Sp. z o.o..”, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 100 KWP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJI, WYKONANIEM PRZYGOTOWAWCZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/RPOWZ/2.10 POBIERZ
Załącznik nr 1 – Wzór oferty POBIERZ
Załącznik nr 2 – Wzór umowy POBIERZ
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym. POBIERZ
Załącznik nr 4 –  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. POBIERZ
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót POBIERZ
Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób POBIERZ
Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na budowę. POBIERZ
Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej. POBIERZ
Załącznik nr 9 – Zakres równoważności dla nazw własnych użytych w dokumentacji projektowej. POBIERZ
Pozwolenie na budowę POBIERZ
Projekt budowlany POBIERZ
Projekt instalacji POBIERZ
Projekt wykonawczy instalacji- podstawa wyceny POBIERZ
Warunki przyłączeniowe POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/RPOWZ 1.5/2021 na „DOSTAWĘ MASZYN DO OBRÓBKI PROFILI ALUMINIOWYCH WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

W związku z realizacją przez Firmę VOIGT PROMOTION Sp. z o.o. projektu pod nazwą Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MASZYN DO OBRÓBKI PROFILI ALUMINIOWYCH WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/09/RPOWZ 1.5/2021 POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty. POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym. POBIERZ
 5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia. POBIERZ
 6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. POBIERZ
 7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw. POBIERZ

Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70678


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.