Logistik

Snabbt och i tid med egen transport och pålitliga kurirer.

Voigt Promotion erbjuder sina tjänster till inhemska och utländska marknader (t.ex. Skandinavien, EU-länder). Detta gjorde det möjligt för oss att utveckla effektiva distributionsmetoder inriktade på våra kunders intressen och minimera transportkostnaderna.

Vi förstår perfekt reklammarknadens behov, där hastigheten och kvaliteten på verksamheten är viktigast, vi lämnar våra professionella transporter med kända och transportföretag som är främst oroliga för att hålla leveransfrister. Bland annat samarbetar vi med sådana operatörer som UPS, DHL, DPD.

Vi arrangerar även enskilda leveranser med egna transportmedel. Denna lösning gör det möjligt att förkorta varornas leveranstid avsevärt, samtidigt som risken för förseningar minimeras. Omfattande erfarenhet och flexibilitet i detta avseende gör att vi kan optimera kostnader och leveranstid.

För att kunna svara effektivt på våra kunders behov arbetar logistikavdelningen nära marknadsavdelningen och våra säljare deltar aktivt i planeringen av efterfrågan på produktionsmaterial, som i samarbete med våra leverantörer gör det möjligt för Voigt Promotion att anpassa verksamheten till kundernas och marknadens behov.


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.